Regulamin Wędkarz Roku 2023

Regulamin zawodów Wędkarz Roku Koła PZW nr 29 w Kobyłce  obowiązujący od 2023 r.

 

1.     W zawodach o tytuł Wędkarza Roku mogą brać udział tylko członkowie Koła nr 29 PZW w Kobyłce

2.    Do klasyfikacji zaliczane będą następujące zawody:

         - Podlodowe Mistrzostwa Koła

         - Spławikowe Mistrzostwa Koła

         - Spinningowe Mistrzostwa Koła

         - Gruntowe Mistrzostwa Koła

         - Zawody Wędka z Kołowrotkiem – Memoriał Jarka Wiśniewskiego

3.     Do punktacji zostaną wybrane cztery najlepsze wyniki - miejsca zajęte w zawodach.

Za nieobecność w zawodach zawodnik otrzyma liczbę punktów
równą liczbie startujących w zawodach + 1 pkt.

         W przypadku braku możliwości rozegrania jednych z zawodów, zaliczanych

         do punktacji, zostaną wybrane trzy najlepsze wyniki z minimum czterech zawodów.

         (w Spławikowych Mistrzostwach Koła - miejsce zajęte w kat. wiekowej).

4.     Zwycięzca otrzymuje tytuł Wędkarza Roku.  Zwycięża zawodnik,

         który uzyska najmniejszą liczbę punktów

5.     W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez więcej niż jednego zawodnika

         o przyznaniu tytułu zadecyduje ilość zajętych lepszych miejsc w cyklu zawodów.

6.     Nagrody dla zwycięzcy zawodów - zdobywcy tytułu Wędkarz Roku:

         - okolicznościowa statuetka

         - zwolnienie z wpisowego we wszystkich zawodach organizowanych przez zarząd Koła w następnym roku.

         - bon zakupowy w wysokości 500 zł.

7.      Postanowienia końcowe:

-  zawody  wymienione w pkt. 2  regulaminu  będą rozgrywane i liczone zgodnie z regulaminami zawodów  wędkarskich dla tych dyscyplin.

8.      Wszelkie zmiany postanowień niniejszego regulaminu wymagają

         zatwierdzenia w formie uchwały Zarządu Koła.

 

Przyjęty uchwałą Zarządu Koła z dnia 1 lutego 2023 r.

Link do wersji pdf.