Walne Zgromadzenie Koła 19.01.2013

Kobyłkowscy wędkarze nie chcieli zmian

 Ten rok dla członków PZW jest rokiem wyborczym. Kończą się czteroletnie kadencje zarządów kół, okręgów i Zarządu Głównego. W czasie walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych zapadają decyzje o udzieleniu absolutorium za czteroletnią pracę władz we wszystkich strukturach PZW. Najwyższą władzą na poziomie koła są walne zebrania członków, na pozostałych zjazdy delegatów - okręgowych i krajowych.

 W kobyłkowskim kole PZW takie zebranie odbyło się 19 stycznia. Korzystając z okazji podziękowano tym wszystkim, którzy swoją hojnością i pracą wspierali Koło oraz wręczono odznaki honorowe. Podziękowania otrzymali: Robert Roguski - burmistrz Miasta Kobyłka, Jacek Pastewka - piekarnia Kalinka, Teresa i Andrzej Kołbuk - masarnia Mareta, Elżbieta i Wiesław Kacprzak - masarnia Mareta, Anna Kwiatkowska i Mirosława Krasnodębska - firma Kwiakra, Bogdan Gosztyła - firma Konger, Zbigniew Zajdenc - firma Insel, Edmund Gutkiewicz - firma Gutmix, Tomasz Szturo, Stanisław Rosłon, Sławomir Wyszyński, Paweł Kaczuro-Kaczyński, Kazimierz Mazurek, Krzysztof Turek, Artur Kruk, Wojciech Kamiński, Henryk Podgórski, Damian Furmańczyk, Włodzimierz Kruk, Jarosław Jamiołkowski, Piotr Kwiatkowski. Medal „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa" przyznano: Elżbiecie Marchewce, Ewie Jaźwińskiej i Jerzemu Roszczykowi, srebrne odznaki PZW otrzymali: Włodzimierz Kruk i Grzegorz Kowalczyk

 Zgromadzeni na auli Zespołu Szkół Publicznych nr 3 kobyłkowscy wędkarze i zaproszeni goście mogli wysłuchać sprawozdań z działalności zarządu Koła, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego, rzecznika dyscyplinarnego, terenowej grupy Społecznej Straży Rybackiej, Młodzieżowej Szkoły Wędkarstwa Sportowego i z osiągnięć sportowych drużyn i zawodników Koła. Zostali zapoznani również z planem pracy, preliminarzem budżetowym i terminarzem imprez na 2013 r.
 

 Po wysłuchaniu sprawozdań zebrani udzielili absolutorium ustępującym władzom Koła. Z kandydowania w wyborach zrezygnowali: dotychczasowy prezes zarządu Jan Krzysztof Skrzypkowski - inicjator i najgorętszy orędownik powstania Koła nr 29 PZW w Kobyłce oraz Włodzimierz Kruk. W głosowaniu tajnym wybrano władze i organy Koła w nast. składzie:

ZARZĄD KOŁA
1. Zbigniew Turek prezes zarządu
2. Hanna Wójcik skarbnik
3. Robert Kowalczyk wiceprezes ds. młodzieży
4. Erwin Gajewski wiceprezes, kap. sportowy
5. Grzegorz Kowalczyk sekretarz
6. Ewa Kaczuro-Kaczyńska z-ca gospodarz
7. Krzysztof Kaczuro-Kaczyński gospodarz
8. Zbigniew Skibski
9. Krzysztof Szczygliński
10. Michał Gajewski
11. Paweł Duklas


KOMISJA REWIZYJNA
1. Krzysztof Struciński przewodniczący
2. Jarosław Jamiołkowski sekretarz
3. Stanisław Rosłon

SĄD KOLEŻEŃSKI
1. Wiesław Mikurenda przewodniczący
2. Jan Krzysztof Skrzypkowski z-ca przewodniczącego
3. Telesfor Wojtczak sekretarz
4. Włodzimierz Kruk

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
1. Krzysztof Wójcik


 Za czteroletnie, dobre „prezesowanie", zaangażowanie i pracę podziękowania od młodzieży, koleżanek i kolegów z władz, organów i członków Koła odebrał Jan Krzysztof Skrzypkowski.

 KT, fot. Artur Kruk