Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 31.01.2015

31 stycznia w siedzibie OSP w Kobyłce odbyło się walne zebranie sprawozdawcze kobyłkowskiego koła PZW. Spotkanie było podsumowaniem pracy zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego i działalności sportowej za 2014 r.

Obecni zapoznali się z planem pracy zarządu, terminarzem imprez oraz przewidywanym budżetem Koła. Podsumowując zawody o tytuł „Wędkarza Roku" nagrodzono jego zdobywcę kol. Patryka Kochańskiego. Nagrodą była okolicznościowa statuetka, talon na zakupy w sklepie wędkarskim INSEL na kwotę 250 zł oraz zwolnienie z wpisowego we wszystkich zawodach organizowanych przez zarząd Koła w 2015 r. Talonami i statuetkami uhonorowano również kol. Włodzimierza Kruka i Grzegorza Kochańskiego, którzy zajęli odpowiednio 2 i 3 miejsce w cyklu rozgrywek o tytuł Wędkarza Roku. Wyróżnienie otrzymał również Bartosz Gajewski za zajęcie 6 miejsca w cyklu ogólnopolskich olimpiad młodzieży wędkarskiej. Srebrną odznakę PZW otrzymał gospodarz Koła kol. Krzysztof Kaczyński.

W dyskusji nad wnioskami do Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW wzięło udział kilkanaście osób. Najbardziej bulwersujące wędkarzy sprawy to: ochrona ryb - górne wymiary ochronne oraz odłowy sieciowe, których zasadność jest podważana od kilku lat. Pani Małgorzata Śliwińska apelowała o pomoc w zwiększeniu poziomu wody na zielonkowskich gliniankach, składając w tej sprawie wnioski do Zarządu Okręgu Mazowieckiego i Zarządu Koła.