O zanętach i przynętach słów kilka

O zanętach i przynętach słów kilka


 
 24 marca w ramach Młodzieżowej Szkoły Wędkarstwa Sportowego działającej przy kobyłkowskim Kole PZW odbyły się zajęcia mające na celu zapoznanie najmłodszych wędkarzy z prawidłowym przygotowaniem przynęt i zanęt wędkarskich. Była do wspaniała okazja by zdobytą na tych zajęciach wiedzę już następnego dnia wykorzystać nad wodą. Najaktywniejsi uczestnicy zajęć, w obecności burmistrza Kobyłki Roberta Roguskiego, otrzymali sprzęt wędkarski o wartości 2 tys. zł. Sprzęt zakupiono ze środków pozyskanych w ramach zadania publicznego - „Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży".


 25 marca uczestnicy zajęć Młodzieżowej Szkoły Wędkarstwa Sportowego spędzili nad Kanałem Królewskim w miejscowości Białołęka. Samodzielnie przygotowali zanęty, gliny, przynęty i przystąpili do wędkowania. Wielu z nich po raz pierwszy miało kontakt z wędkami używanymi w czasie zawodów sportowych. Od bardziej doświadczonych kolegów i instruktorów mogli się wiele nauczyć i zasmakować efektywnego łowienia ryb. Burmistrz Kobyłki Robert Roguski, który również drugiego dnia zajęć przyjechał nad Kanał Królewski, z trudem powstrzymał się, by nie wędkować z najmłodszymi. Wszystkim uczestnikom zapewniono ciepły poczęstunek i napoje o co zadbali niezawodni gospodarze Koła.


 W ramach zajęć uprzątnięto brzeg w m. Białołęka ze śmieci pozostawionych niestety głównie przez wędkarzy.


Wodom cześć