Walne Zebranie Sprawozdawcze 25.01.2014

  

 25 stycznia w Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Kobyłce odbyło się walne zebranie sprawozdawcze kobyłkowskiego koła PZW. Spotkanie było podsumowaniem pracy zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego i Młodzieżowej Szkoły Wędkarstwa Sportowego za 2013 r. Było również doskonałą okazją do złożenia podziękowań tym wszystkim, którzy swoją przychylnością i życzliwością wspierają kobyłkowskich wędkarzy, a także najbardziej wyróżniającym się zawodnikom startującym w zawodach wędkarskich na szczeblu okręgu i kraju.

 Obecni zapoznali się z planem pracy zarządu, terminarzem imprez oraz przewidywanym budżetem Koła. Podsumowując zawody o tytuł „Wędkarza Roku" nagrodzono jego zdobywcę kol. Zbigniewa Płońskiego. Nagrodą była okolicznościowa statuetka, talon na zakupy w sklepie wędkarskim INSEL na kwotę 250 zł oraz zwolnienie z wpisowego we wszystkich zawodach organizowanych przez zarząd Koła w 2014 r.

 W dyskusji nad wnioskami do Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW wzięło udział kilkanaście osób. Najbardziej bulwersujące wędkarzy sprawy to: brak porozumień z innymi okręgami PZW, ochrona ryb - górne wymiary ochronne oraz odłowy sieciowe, których zasadność jest podważana od kilku lat.